top of page

CANER YÖS DANIŞMANLIĞI

Caner Eğitim Kurumlarında uygulanan danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin temel amacı; kişiliğin temelini oluşturan özgüven duygusu, karar verebilme, kendini yönetebilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilme gücünün gelişmesini sağlamaktır.

 • Öğrenme ve bilgiyi kullanılabilir kılma konusunda öğrenciler bilinçlendirilir ve kişisel çalışma programları hazırlanır

 • Üniversitelerin yapmış oldukları farklı sınav sistemleri hakkında bilgilendirilerek sınav başvuruları yapılır,

 • Bölümler ve mesleki rehberlik alanında bilgilendirme yapılarak doğru tercihlerin yapılması sağlanır

 • Düzenli yapılan veli bilgilendirmeleri ile kurs-veli-öğrenci arasındaki üçlü koordinasyon sağlanarak boşa harcanacak vakit kaybı engellenir

 • Yapılan etkili ölçme değerlendirme sonuçlar öğrencilerle paylaşılarak çalışma programındaki eksiklikler giderilir,

 • Öğretmenlerimiz yapılan öğrenci takipleri konusunda bilgilendirilerek başarısız olunun konuların birebir çalışmalarla takviyesi sağlanır

 • Sınav başvuruları başladığında öğrenciler sınavlar hakkında bilgilendirilerek başvuruların yapılır ve hatasız bir şekilde üniversitelere ulaştırılması sağlanır

 • Öğrenciler seçecekleri bölümler ve branşlar konusunda bilgilendirilerek istedikleri üniversitelere tercihleri yapılır

 • Tercih ve başvurular kişi ve bölüm ayırt edilmeden takip edilerek öğrencilerin istedikleri bölümlere en iyi üniversitelerde yerleşmeleri sağlanır,

 • Sınav günler gelen üniversiteler öğrencilere bildirilerek sınav giriş belgeleri verilir ve sınav merkezlerine ulaşmaları sağlanır

 • Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz ile beraber kayıt için gerekli belgeler düzenlenerek sorunsuz kayıt yaptırmaları sağlanır

 • Şehir dışında okul kazanan öğrencilerimiz için yurt bulma, ev kiralama vb. gibi konaklama hizmetleri konusunda yardımcı olunur,

 • Yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizin Göç İdaresi’nden oturma izni almaları konusunda hizmetler verilir

 • Diploma ile başvurulan üniversiteler hakkında bilgilendirme yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak denklik gibi işlemlerde yardımcı olunur

 • Günlük yapılan yoklamalar ile devam-devamsızlıklar takip edilerek öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaları engellenir

 • Öğrencilerimize test çözümü ve sınav teknikleri hakkında çalımalar yapılarak zamanı en iyi şekilde kullanabilme becerisi geliştirilir

 • Yayın kurulumuz tarafından hazırlanan çıkabilecek sınav sorularına en yakın sorular ile her hafta yapılan deneme sınavları ile gerçek sınav provaları yapılarak sınav stresinin en aza inmesi sağlanır,

 • Bütün bunlara ek olarak öğrencilerimiz diledikleri takdirde Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumlarındaki resmi ve idari işlerde veya talep ettikleri konularda ücretsiz olarak danışman hizmeti alabilirler. Caner YÖS Eğitim merkezimizde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri öğrencimizin kayıt yaptırması ile başlar, istediği bölüm ve üniversiteyi kazanıncaya kadar devam eder.

bottom of page