top of page

      ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 

    Caner Eğitim Kurumlarında ölçme-değerlendirme, eğitimde kaliteyi artıracak şekilde planlanır. Bu planlama sayesinde, öğrencilerimizi öğrenme konusunda yönlendirecek, aileleri bu gelişim konusunda bilgilendirecek bir eğitim süreci oluşturulur.

  • Kursumuzda yapılan ölçme-değerlendirme uygulamalarında güncel yöntem, teknik ve metodlar kullanılır.

  • Ölçme değerlendirme yöntemlerimiz; öğrencimizin her seviyesini kapsayacak şekilde, kolaydan zora farklı düzeylerde hazırlanır.

  • Ölçme-değerlendirme, kazanım, içerik ve becerileri ölçecek şekilde yapılır.

  • Uyguladığımız çoktan seçmeli testler, deneme sınavları, konu tarama testleri ve birebir soru çözümleri ile başarı takibi yapılır.

  • Ölçme-değerlendirme analizleri ve öğrenci başarı grafikleri zümre toplantılarında ders öğretmenleri ile paylaşılır.

  • Öğrenciler kendi gelişim grafiği ve performansına göre değerlendirilerek uygun çalışma programı hazırlanır.

      Ortaya çıkan sonuçlara göre öğrencinin alması gereken tamamlayıcı eğitimleri, birebir özel dersleri, soru çözümleri dikkate alınarak bireysel çalışmaları planlanır, öğrenci ve ailesiyle paylaşılır. Bu çalışmalar sonucunda, eğitim sistemimizde öğrenilen bilgilerin her zaman hatırlanabilir kalması sağlanır ve daha işlevsel hale gelmesi hedeflenir.

bottom of page