top of page

CANER YÖS DANIŞMANLIĞI

Caner Eğitim Kurumlarında uygulanan danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin temel amacı; kişiliğin temelini oluşturan özgüven duygusu, karar verebilme, kendini yönetebilme ve sorunlar karşısında çözüm üretebilme gücünün gelişmesini sağlamaktır.

 • Öğrenme ve bilgiyi kullanılabilir kılma konusunda öğrenciler bilinçlendirilir ve kişisel çalışma programları hazırlanır.

 • Öğrenciler, üniversitelerin yapmış oldukları farklı sınav sistemleri hakkında bilgilendirilir ve sınav başvuruları yapılır.

 • Bölüm seçme ve mesleki rehberlik alanında bilinçlendirme yapılarak doğru tercihlerin yapılması sağlanır.

 • Veli bilgilendirmeleri ile kurs-veli-öğrenci arasındaki üçlü koordinasyon sağlanarak vakit kaybı engellenir.

 • Yapılan etkili ölçme değerlendirme sonuçları öğrencilerle paylaşılarak çalışma programındaki eksiklikler giderilir.

 • Rehberlik servisi ve öğretmenler arasındaki koordinasyon sayesinde, eksik konuların birebir çalışmalarla takviyesi sağlanır.

 • Sınav başvuru tarihlerinde öğrenciler bilgilendirilir. Öğrencinin tercih ettiği üniversitelerin başvuruları yapılır ve hatasız bir şekilde üniversitelere ulaştırılır.

 • Üniversitelerin bölüm ve branşları konusunda bilgi verilir ve bu doğrultuda öğrencinin istediği bölümlere tercihleri yapılır.

 • Tercih ve başvurular kişi ve bölüm ayırt edilmeden takip edilerek, öğrencinin istediği bölüme en iyi üniversitede yerleşmesi sağlanır.

 • Sınav günü gelen üniversiteler öğrencilere bildirilir. Sınav giriş belgeleri verilirek sınav merkezlerine ulaşmaları sağlanır.

 • Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz ile beraber kayıt için gerekli belgeler düzenlenerek sorunsuz kayıt yaptırmaları sağlanır.

 • Yaşadığı şehir dışında okul kazanan öğrencilerimiz için yurt bulma, ev kiralama, konaklama vb. hizmetler konusunda yardımcı olunur.

 • Yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizin Göç İdaresi’nden oturma izni almaları konusunda hizmet verilir.

 • Diploma ile başvurulan üniversiteler hakkında bilgilendirme yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak denklik belgesi ve benzeri evraklar konusunda yardımcı olunur.

 • Günlük yapılan yoklamalar ile devamsızlıklar takip edilir ve öğrencimizin ders kaybı yaşaması engellenir.

 • Test çözme ve sınav teknikleri hakkında çalışmalar yapılarak zamanı en iyi şekilde kullanabilme becerisi geliştirilir.

 • Haftada bir yapılan yös benzeri deneme sınavları yayın kurulumuz tarafından özenle hazırlanır. Bu sayede gerçek bir sınav provası yapılmış olur ve sınav stresini yönetme becerisi kazandırılır.

 • Bütün bunlara ek olarak öğrencilerimiz diledikleri takdirde Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumlarındaki resmi ve idari işlerde veya talep ettikleri konularda ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabilirler. Caner YÖS Eğitim kurumunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri öğrencinin kayıt yaptırması ile başlar, istediği bölüm ve üniversiteyi kazanıncaya kadar devam eder.

bottom of page