top of page

2020 YILI ÜNİVERSİTELERİN YÖS (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI) SINAV TARİHLERİ

 • Mavi kart nedir ve kimler almalıdır?
  Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.
 • Mavi kart alırken hangi belgeler gerekir?
  Dilekçe Pasaport ve pasaportun noter onaylı Tükçe tercümesi Apostilli doğum belgesi(noter onaylı tercüme) veya vatandaşlık belgesi(noter onaylı tercüme) 1 adet biyometrik fotoğraf (Aynı zamanda CD ye kayıt edilerek teslim edilir.) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Mavi kart aldığımızda hangi haklardan faydalanabilir ve hangi hakları kaybederiz?
  Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
 • Mavi kart başvurusu nereye yapılır ve hangi makamlardan alınabilir?
  Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidirler.
 • Mavi kart aldığımda kimlik bilgilerimde (T.C. numarası, ad, soyad, doğum tarihi vb. ) değişiklik olur mu?"
  MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.
 • 18 yaşından küçükler nasıl mavi kart başvurusu yapabilirler?
  18 yaşından küçüklerin Mavi Kartı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait Mavi Kartı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun Mavi Kartını almaya yetkilidir.
 • Mavi kart aldıktan sonra ikamet tezkeresi almam gerekir mi?
  Yabancı ülke vatandaşlarının aksine, ikamet tezkeresi almadan Türkiye'de ikamet edebilirler.
 • Mavi kart alan kişilerin T.C. vatandaşlığına geri dönmeleri mümkün müdür?
  Mavi Kart sahipleri ilgili makamlara başvurmaları halinde istedikleri zaman tekrar Türk vatandaşlığını elde edebilirler.
 • Mavi kart aldıktan sonra Türkiye de çalışmak için çalışma izni almak gerekir mi?
  Türkiye'de çalışma izni almaya gerek duymadan çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında; işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabilirler ancak, (kadrolu memur, kadrolu işçi gibi) bir kadroya dayalı ve kamu rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar.
 • Mavi kart alan kişiler e-Devlet hizmetlerinden faydalanabilirler mi?
  E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla, şifre zarfı talebinde bulunan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinde belirtilen doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler (Mavi Kart sahipleri), yurt dışında Konsolosluklar ve yurt içinde PTT şubeleri aracılığı ile e-Devlet Şifre Zarfı alabilmektedirler.
 • Mavi kart alan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinde faydalanabilirler mi?
  Mavi kart alan kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
bottom of page